LIDGELD

Het lidgeld voor het komende seizoen bedraagt € 150. De kleintjes van de Volleytour trainen slechts één maal per week en betalen slechts € 125. Voor een tweede aansluiting binnen hetzelfde gezin wordt bovendien een korting toegestaan van € 15.

In de brief die op het einde van vorig seizoen werd bezorgd, vroegen we om om het bedrag over te schrijven tegen 30 juni zodat we duidelijkheid krijgen over wie al of niet meegaat op stage.
Is het lidgeld/stage toch nog niet betaald? Doe dat dan vlug via overschrijving op rekening BE95 9530 5287 3958 op naam van Sijos Menen.

Mensen met een laag inkomen konden vroeger genieten van het systeem van de vrijetijdscheques om aan te sluiten bij de club. Dit systeem werd afgeschaft en vervangen door het systeem van “UiTPAS zuidwest”. Meer info over het UiTPAS aan kansentarief kan je verkrijgen bij het OCMW of de dienst Vrije Tijd van de stad Menen.